Oncologische Voetverzorging

Iemand die een behandeling voor kanker ondergaat kan te maken krijgen met bijwerkingen .
Een behandeling met chemotherapie of doelgerichte therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven aan de huid en nagels van de voeten .
De huid en nagels hebben een belangrijke signaalfunctie.
Veranderingen kunnen een indicatie zijn voor verwijzing naar het oncologisch behandelteam .

Het doel van oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatienten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden.

Bent u kankerpatient, dan is het van belang dat u laat weten dat u onder behandeling bent en toestemming vraagt aan uw behandelend arts of verpleegkundige voor de behandeling .

Met mijn jarenlange ervaring als oncologisch verpleegkundige kan ik u op verantwoorde wijze behandelen en advies geven .